Σκοπός του Κτηματολογίου

Το κτηματολόγιο αποτελεί μια οργανωμένη καταγραφή πληροφοριών σχετικά με όλα τα γεωτεμάχια ή τα ακίνητα μιας χώρας κάθε κατηγορίας, μορφής ή χρήσης. Το κτηματολόγιο καταγράφει όλες τις πράξεις που δημιουργούν, μεταβιβάζουν, αλλοιώνουν ή καταργούν δικαιώματα σε ακίνητα. Επίσης καταγράφει την θέση, μορφή και μέγεθος του ακινήτου στο χάρτη.

Η διαδικασία κτηματογράφησης αποσκοπεί αφενός στη συλλογή, επεξεργασία και καταγραφή των εμπράγματων και άλλων εγγραπτέων δικαιωμάτων ανά ακίνητο και, αφετέρου, στη συλλογή και επεξεργασία στοιχείων που θα επιτρέψουν την κατά το δυνατόν ακριβέστερη απεικόνιση των γεωτεμαχίων στο κτηματολογικό διάγραμμα. Η δήλωση αφορά στο δικαίωμα επί ακινήτου και όχι στο ακίνητο. Αυτό σημαίνει ότι αν ένα ακίνητο ανήκει σε περισσότερα από ένα άτομα πρέπει όλοι όσοι έχουν δικαίωμα σε αυτό να το δηλώσουν.

Η δήλωση της περιουσίας σας είναι υποχρεωτική!

Οφέλη του Κτηματολογίου

Τα οφέλη του εθνικού κτηματολογίου για τον πολίτη είναι τα εξής:

1. Καταγράφει και κατοχυρώνει, οριστικά, τις ιδιοκτησίες των πολιτών.

2. Βελτιώνει και απλουστεύει τις διαδικασίες μεταβίβασης της ακίνητης περιουσίας.

3. Βασίζεται στη διαφάνεια και την ασφάλεια στις μεταβιβάσεις των ακινήτων.

4. Ενισχύει την αγορά των ακινήτων, αυξάνει την αξία της ακίνητης περιουσίας και οδηγεί στην προσέλκυση νέων επενδύσεων.

5. Διευκολύνει την διαδικασία των απαλλοτριώσεων και των αποζημιώσεων.

Τοπογραφικό

Το σύγχρονο τοπογραφικό είναι το καλύτερο μέσο υπόδειξης ακινήτου καθώς εγγυάται τα όρια του από κάθε αμφισβήτηση ορίων που συνήθως προκύπτουν στις αγροτικές και ορεινές περιοχές. Επίσης το σύγχρονο τοπογραφικό διαθέτει συντεταγμένες χ, ψ που χρησιμοποιούνται στο κτηματολόγιο και αποτελούν το ποιο αξιόπιστο τρόπο υπόδειξης του ακινήτου. Μπορεί να αλλάξουν οι όροι δόμησης αλλά η θέση του ακινήτου στο χάρτη δεν αλλάζει οπότε η πιο εύκολη και ασφαλής λύση είναι το τοπογραφικό. Με την κατάθεση σύγχρονου τοπογραφικού διασφαλίζετε:

  • Την ορθότητα των στοιχείων που καταθέτετε.
  • Έλεγχο υπάρχουσας διαμορφωμένης κατάστασης με αυτή των τίτλων (συμβόλαιο κλπ).
  • Σιγουριά στην κατάθεση της αίτησης, γιατί το τοπογραφικό σας θα διαθέτει συντεταγμένες χ και ψ στο Εθνικό σύστημα συντεταγμένων που χρησιμοποιεί και το Κτηματολόγιο.
  • Αποφυγή δικαστικής διαμάχης και περιττά έξοδα διόρθωσης των στοιχείων του κτηματολογίου.

1