Ο Δημήτριος Δρούκας, ειδικευμένος Αξιολογητής Προγραμμάτων ΕΣΠΑ παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποβολής στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα, από την πρώτη συμβουλευτική προσέγγιση, την καθοδήγηση για την υποβολή ολοκληρωμένου φακέλου έως και τα στάδια εκτέλεσης και ελέγχου από τους αρμόδιους φορείς.

 

Α. Νέες προκηρύξεις του Αναπτυξιακού Νόμου – καθεστώτα ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ: έως 30/7/2021

https://www.ependyseis.gr/anaptyxiakos/nomothesia.htm


Β. Προκήρυξη της δράσης: Ενίσχυση αλυσίδων προστιθέμενης αξίας - Συνεργατικοί Σχηματισμοί - Δικτυώσεις


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ: έως 30/7/2021

https://www.espa.gr/el/pages/ProclamationsFS.aspx?item=5256

 

 

Γ. ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020 Δράση 9.v.1.1-a «Στήριξη υφιστάμενων και υπό σύσταση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.) στη Δυτική Ελλάδα»

http://dytikiellada.gr/kalo-1/