Έχοντας βαθιά γνώση και εμπειρία της διαδικασίας κτηματογράφησης, αναλαμβάνουμε:

- Τη συμπλήρωση των δηλώσεων και του φακέλου

- Την τοπογραφική αποτύπωση των ακινήτων

- Την τοποθέτηση του ακινήτου στον ορθοφωτοχάρτη

- Την κατάθεση του φακέλου

- Την πληρωμή των παραβόλων

- Την επίλυση τυχόν κωλυμάτων με τη βοήθεια των συνεργατών μας Δικηγόρων & Συμβολαιογράφων.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας:

Τηλεφωνικά: 26910-69119 & 26910-22213 – Κινητό: 6947-517315

Με email: ddroukas1@gmail.com